Μεταλλάκτες Τροφοδοσίας 24 σε 12 Volt

DC Converter Module in 4-40v out 1.3-37v GloboStar 33333

9.70