Τα συστήματα συναγερμού που χρησιμοποιούμε είναι τελευταίας τεχνολογίας από τα πλέον σύγχρονα, με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές προσφέροντας σιγουριά και αξιοπιστία που τηρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας GRADE & CLASS (χαμηλού ή υψηλού κινδύνου), βάσει της Ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας EN-50131.

Αφορά προστασία που προσφέρουν οι συναγερμοί από διαρρήκτες, με άρτιες γνώσεις στα συστήματα ασφαλείας, που κατέχουν πλήρη εξοπλισμό. Σ αυτή την περίπτωση η ασφάλεια υπερέχει από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στο χώρο.

Η προστασία της περιουσίας σας και η ασφάλεια των αγαπημένων σας προσώπων όπως παιδιά και ηλικιωμένοι μας δημιουργεί την ανάγκη για τη σωστή επιλογή ενός συστήματος ασφαλείας.

Η Cnstech προτείνει ολοκληρωμένες προτάσεις ασφάλειας για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εξοπλισμένα με πολλές λειτουργίες, και σε συνδυασμό με εξωτερική και περιμετρική κάλυψη δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον ασφαλείας της προσωπικής σας περιουσίας

Προσφέρουμε:

 Προσεκτική μελέτη του συστήματος για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του κάθε χώρου.
 Εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς με απόλυτο σεβασμό στις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη που να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των συστημάτων.

 Αναγνωρισμένη ποιότητα προϊόντος που διασφαλίζεται αφ’ ενός επίσημα με βάση διεθνείς προδιαγραφές ( UL , ISO κλπ.), αφ’ ετέρου ανεπίσημα με βάση τους ικανοποιημένους χρήστες των συγκεκριμένων υλικών.

Αποτέλεσμα εικόνας για EN-50131

Τι είναι το EN-50131 και τι είναι GRADE;

Το 50131 είναι μια Ευρωπαϊκή οδηγία που σκοπό έχει την ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου. Αποτελείται από 8 κεφάλαια που το κάθε ένα ασχολείται με το κάθε εξάρτημα του συστήματος ασφαλείας σας. (Γενικές απαιτήσεις συστήματος, Απαιτήσεις ανιχνευτών, εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων, συσκευές προειδοποίησης, απαιτήσεις διασύνδεσης εξοπλισμού, τροφοδοτικά, οδηγίες εφαρμογής, συσκευές καπνού). H Ευρωπαϊκή οδηγία 50131 ορίζει τα 4 επίπεδα ασφάλειας (GRADE) και τις 4 περιβαλλοντικές κλάσεις (CLASS) που πρέπει να πληροί σε προϋποθέσεις το σύστημα ασφαλείας

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

τοπική ειδοποίηση  (σειρήνα εσωτ. ή εξωτ.) ή απομακρυσμένη σηματοδότηση (τηλεφωνητής ή σύνδεση με κεντρικό σταθμό)

τοπική ειδοποίηση  (σειρήνα εσωτ. ή εξωτ.) και απομακρυσμένη σηματοδότηση (σύνδεση με κεντρικό σταθμό)

τοπική ειδοποίηση  (σειρήνα εσωτ. ή εξωτ.) και απομακρυσμένη σηματοδότηση (σύνδεση με κεντρικό σταθμό) με εφεδρική επικοινωνία 
(gsm & gprs)

τοπική ειδοποίηση  (σειρήνα εσωτ. ή εξωτ.)  και διασφαλισμένη απομακρυσμένη σηματοδότηση   (σύνδεση με κεντρικό σταθμό) με εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας  (gsm & gprs)

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

gprs ανιχνευτών, προαιρετική σύνδεση στην κεντρική μονάδα

gprs ανιχνευτών, υποχρεωτική σύνδεση στην κεντρική μονάδα

gprs ανιχνευτών, υποχρεωτική σύνδεση στην κεντρική μονάδα & ανίχνευση  DMS-masking από τον ανιχνευτή

όπως grade 3 & έλεγχος ανιχνευτή για περιορισμό της δέσμης του

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ

έλεγχος με μαντική επαφή για άνοιγμα πόρτας (όχι παραθύρων)

έλεγχος με μαγνητική επαφή για άνοιγμα πόρτας, παραθύρων, φεγγιτών κ.ά.

έλεγχος ανοίγματος πορτών, παραθύρων κ.ά. και  έλεγχος διείσδυσης μέσα από αυτές (ειδικά στα ανοίγματα υψηλού κίνδυνου)

όπως grade 3 και έλεγχος διείσδυσης από τοίχο, πάτωμα, ταβάνι (έλεγχος κραδασμών, σπασιμάτων τοίχων κ.ά.)

TAMPER

εγκατάσταση και σύνδεση των tamper στο βασικό εξοπλισμό (κεντρική μονάδα, σειρήνα, τροφοδοτικά κ.ά.)

όπως στο grade 1 + εγκατάσταση και σύνδεση των tamper στα radar & στα κουτιά των συνδέσεων της καλωδίωσης (διακλαδώσεων )

όπως grade 2 + αποστολή σήματος σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί anti – masking στο radar ή αλλάξει η αρχική του θέση   .

όπως grade 3 + αποστολή σήματος σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τον εξοπλισμό ή την αποστολή σήματος

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

δεν απαιτείται

καταγραφή 250 συμβάντων

καταγραφή 500 συμβάντων και  καταγραφή χρήστη

καταγραφή 1000  συμβάντων και καταγραφή χρήστη

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

μία επίσκεψη το έτος

δύο επισκέψεις το έτος ή μία επίσκεψη και ένας απομακρυσμένος  έλεγχος & διάγνωση -αποκατάσταση βλαβών

όπως  grade  2

δύο επισκέψεις το έτος

GRADE 1
Χαμηλό επίπεδο ασφάλειας

Αφορά προστασία που προσφέρουν οι συναγερμοί σπιτιών από διαρρήκτες, με ελάχιστες γνώσεις στα συστήματα ασφαλείας, που χρησιμοποιούν εργαλεία ευρείας χρήσης.

GRADE 2
Μέτριο επίπεδο ασφάλειας.

Αφορά προστασία που προσφέρουν οι συναγερμοί σπιτιών από διαρρήκτες, με περιορισμένες γνώσεις στα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούν, εργαλεία ειδικής χρήσης.

GRADE 3
Μέτριο προς Υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Αφορά προστασία που προσφέρουν οι συναγερμοί από διαρρήκτες, με εξοικείωση στα συστήματα ασφαλείας, που χρησιμοποιούν ευρέως φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

GRADE 4
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Τα εξαρτήματα του συστήματος συναγερμού εκτός από τη βαθμίδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ταξινομημένα σε μία περιβαλλοντική κλάση. Ανάλογα με το σε ποια κλάση ανήκει το εξάρτημα του συστήματος, θα πρέπει να λειτουργεί σωστά όταν είναι εκτεθειμένο σε αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Περιβαλλοντική κλάση Ι: Εσωτερικός χώρος
Αναφέρεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν όταν η θερμοκρασία του χώρου ελέγχεται στενά (π.χ. τα δωμάτια ενός σπιτιού). Η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να διακυμανθεί μεταξύ +5ο C έως +40ο C.
Περιβαλλοντική κλάση ΙΙ: Γενικός εσωτερικός χώρος
Αναφέρεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν όταν η θερμοκρασία του χώρου δεν ελέγχεται τόσο στενά (π.χ. κλιμακοστάσιο). Η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να διακυμανθεί μεταξύ -10ο C έως +40ο C.
Περιβαλλοντική κλάση ΙΙΙ: Εξωτερικός σκεπασμένος χώρος ή εσωτερικός με ακραίες συνθήκες
Αναφέρεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα εξωτερικό χώρο, που όμως είναι προφυλαγμένος από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. υπόστεγο). Η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να διακυμανθεί μεταξύ -25ο C έως +50ο C, με υγρασία 75% χωρίς συμπύκνωση. Για 30 μέρες το χρόνο η μέση υγρασία μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 85% και 95% χωρίς συμπύκνωση.
Περιβαλλοντική κλάση ΙV: Εξωτερικός χώρος
Αναφέρεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα εξωτερικό χώρο που είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες (π.χ. ύπαιθρο). Η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να διακυμανθεί μεταξύ
-25ο C έως +60ο C με υγρασία 75% χωρίς συμπύκνωση. Για 30 μέρες το χρόνο η μέση υγρασία μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 85% και 95% χωρίς συμπύκνωση.
Επίπεδα πρόσβασης & Χρήση του συστήματος
Κάποιες λειτουργίες του συστήματος συναγερμού, αναλόγως της βαθμίδας ασφαλείας αυτού, θα πρέπει να επιτρέπονται ή να απαγορεύονται για κάποιους χρήστες. Τα δικαιώματα του κάθε χρήστη του συστήματος συναγερμού ορίζονται από τα επίπεδα πρόσβασης:

Επίπεδο 1: Πρόσβαση από οποιονδήποτε.
Επίπεδο 2: Πρόσβαση χρήστη.
Επίπεδο 3: Πρόσβαση εγκαταστάτη.
Επίπεδο 4: Πρόσβαση κατασκευαστή.
Η πρόσβαση στις λειτουργίες επιπέδου 3 και 4 θα επιτρέπεται μόνο αν έχει δώσει έγκριση ο χρήστης επιπέδου 2, ενώ αντίστοιχα για το επίπεδο 4 θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση από το χρήστη επιπέδου 3.
Επιπλέον των λειτουργιών που επιτρέπονται ή όχι αναλόγως το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη, το πρότυπο ΕΝ 50131 προβλέπει και υπό ποιες συνθήκες επιτρέπεται η ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού.

Συντήρηση
Αναλόγως της βαθμίδας ασφαλείας πρέπει να γίνονται κάποιες εργασίες συντήρησης στο σύστημα, τόσο τοπικά όσο και απομακρυσμένα, προκειμένου το σύστημα να διατηρείται στο επίπεδο ασφαλείας στο οποίο σχεδιάστηκε. Η συντήρηση του συστήματος που γίνεται τοπικά πρέπει να περιλαμβάνει:

Έλεγχο της διαδικασίας όπλισης – αφόπλισης.
Έλεγχο της διαδικασίας εισόδου και εξόδου στον προστατευόμενο χώρο.
Τυχόν φθορές στις διασυνδέσεις.
Τα τροφοδοτικά και τη μπαταρία.
Τη λειτουργία των ανιχνευτών, των μαγνητικών επαφών, των μπουτόν πανικού κ.ά.
Τη λειτουργία των συσκευών ειδοποίησης.
Την επικοινωνία με το 24ωρο κέντρο λήψης.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επαναφορά του συστήματος στην αρχική κατάσταση μετά από κάθε έλεγχο. Όσον αφορά στη συντήρηση που γίνεται απομακρυσμένα, θα πρέπει:

Ο τελικός χρήστης να είναι ενήμερος και να έχει συμφωνήσει εγγράφως.
Η απομακρυσμένη πρόσβαση να καταγράφεται στη λίστα συμβάντων του πίνακα.
Να έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Να μη δημιουργεί συνθήκες ενεργοποίησης του συναγερμού.
Τα προβλήματα που διαπιστώνονται από τη διαδικασία απομακρυσμένης συντήρησης θα πρέπει να αναφέρονται στον τελικό χρήστη, ενώ οι ενέργειες για την αποκατάσταση θα πρέπει να είναι άμεσες.

Η Cnstech δραστηριοποιείται και ειδικεύεται από το 2013στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, των αυτοματισμών καιτης ασφάλειας των συστημάτων συναγερμού και CCTV. Η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για επαγγελματίες & ιδιώτες.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφαλείας όπως:

Συστήματα συναγερμών
Συστήματα επιτήρησης χώρων (C.C.T.V) & Μετάδοσης εικόνας & ήχου μέσω Internet
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης–Access Control

Είμαστε τεχνικοί. Αυτό μας ωθεί μακρύτερα για να εργαστούμε σκληρότερα από τον καθένα σε αυτό τον τομέα. Δεν είμαστε απλοί υπάλληλοι, η Cnstech δεν είναι απλά μια δουλειά – είναι ένα κάλεσμα. Για μας το να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας τεχνική υποστήριξη είναι απολύτως φυσικό.

Η Αποστολή μας

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση είναι για εμάς εξίσου σημαντική με την ίδια την πώληση. Επιδιώκουμε να είμαστε ο σύμβουλος ασφαλείας του πελάτη μας και όχι απλά ένας προμηθευτής υλικού.

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση αποτελεί βασικό πυλώνα υπεραξίας των προσφερομένων υπηρεσιών. Επειδή τα προϊόντα μας είναι η προέκταση του οράματος μας, η ικανοποίηση των πελατών μας είναι το σημείο αναφοράς μας για την αίσθηση της ολοκλήρωσης. Η κοινότητά των υποστηρικτών μας δεν περιμένει τίποτα λιγότερο από την ακεραιότητα, την αφοσίωση και την υπευθυνότητα μας.

Συνεργαζόμενοι Οίκοι

Στη μακροχρόνια παρουσία της στον ελληνικό χώρο, εκπροσωπεί τους μεγαλύτερους οίκους της παγκόσμιας αγοράς, όπως INIM, DAHUA, HIKVISION, TVT, AJAX ,SATEL , ARTEC και πολλούς ακόμα, ολοκληρώνοντας μία πλήρη γκάμα προϊόντων στα συστήματα ασφαλείας, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CC.TV, συναγερμώνκαι ελεγχόμενης πρόσβασης.

Η εταιρεία μας καλύπτει με εγγύηση καλής λειτουργίας τα προϊόντα τα οποία διαθέτει και εγκαθιστά.

Εν κατακλείδι , θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στη επιλογή του συνεργάτη – τεχνικού για την μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας σας, καθώς υπάρχουν πολλοί που αναλαμβάνουν ανάλογες εργασίες χωρίς να είναι καταρτισμένοι ή να κατέχουν την σχετική άδεια