Τηλέφωνο για ηλικιωμένους μεγάλα πλήκτρα Ανοιχτή Aκρόαση – NINC KX-T2040CID

12,00

Τηλέφωνο για ηλικιωμένους μεγάλα πλήκτρα Ανοιχτή Aκρόαση – NINC KX-T2040CID