Τηλέφωνο για ηλικιωμένους μεγάλα πλήκτρα Ανοιχτή Aκρόαση – NINC KX-T2040CID

12.00

Τηλέφωνο για ηλικιωμένους μεγάλα πλήκτρα Ανοιχτή Aκρόαση – NINC KX-T2040CID